Exlibrislehti

Varastolehtien tilaukset

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sisältyy jäsenmaksuun, joka 2015 on 25 €. Ulkopuoliselle lehden kestotilausmaksu on 30 €/vuosi, samoin ulkomaan postitukset.

Vanhoja numeroita voi tilata yhdistyksen varastonhoitajalta: ruut.suomela@luukku.com, 040 776 4354.

Värinumerot 61-

Numerosta 61 (1/2008) alkaen lehti siirtyi myös sisällössä värien käyttöön. Sivumäärä on 32, usein on voitu tarjota neljä lisäsivua ja joskus erillisiä liitteitä.

Kuluvan vuoden numerot maksavat 10 €, vanhemmat värinumerot saa edullisella hinnalla 2 €/kpl. Osa niistä voi olla yhdistykselle myymättöminä palautuneita, sillä uusimman lehden irtonumeromyynti on keskitetty Akateemiseen Kirjakauppaan.

Nro 61 - 1/2008
Nro 62 - 2/2008
Nro 63 - 3/2008
Nro 64 - 1/2009
Nro 65 - 1/2009
Nro 66 - 2/2009
Nro 67 - 3/2009
Nro 68 - 4/2009
Nro 69 - 1/2010
Nro 70 - 2/2010
Nro 71 - 3/2010
Nro 72 - 4/2010
Nro 73 - 1/2011
Nro 74 - 2/2011
Nro 75 - 3/2011
Nro 76 - 4/2011
Nro 77 - 1/2012
Nro 78 - 2/2012
Kuva 79 - 3/2012
Nro 80 - 4/2004
Nro 81 - 1/2013
Nro 82 - 2/2013
Nro 83 - 3/2013
Nro 84 - 4/2013
Nro 85 - 1/2014
Nro 86 - 2/2014
Nro 87 - 3/2014
Nro 88 - 4/2014
Nro 89 - 1/2015
Nro 90 - 2/2015
Nro 91 - 3/2015
Nro 92 - 4/2015
Nro 93 - 1/2016
Nro 94 - 2/2016
Nro 95 - 3/2016
Nro 96 - 4/2016
Nro 97 - 1/2017
Nro 98 - 2/2017
Nro 99 - 3/2017
Nro 100 - 4/2017
Nro 101 - 1/2018
Nro 102 - 2/2018
Nro 103 - 3/2018
Nro 104 - 4/2018
Nro 105 - 1/2019
Nro 106 - 2/2019

SEURAAVA NRO 107 - 3/2019

Lehti ilmestyy 11.9. Postitustalkoot pidetään TuNNKY:n salissa 5.9. klo 17.00

Aineiston lähettäjille deadline on 1.3. Isommista artikkeleista on sovittava etukäteen niin, että voidaan varmistaa, mihin numeroon aineisto saadaan mukaan. Julkaisuajankohtaa voidaan joutua siirtämään, jos ajankohtaisasiat sitä edellyttävät.

Nro 106 - 2/2019

UUSIN NRO 106 - 2/2019

1. Katleena Kortesuo

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeeraus: Jäsenmäärä kasvuun

4. Jäsenasioita. Markku Tantun 75 v.-näyttely.

5. Otavalla kiva kevätkokous.

6.-8. Litografi Pentti Hiltunen, osa II.

9. Keräilijäristeily. Keräilymessuja.

10.-12. Malou Oi Yee Hung, Hongkong

13. Kv. exlibristapahtumia

14. Heraldisia vaakunoita, exlibriksiä ja sinettejä.

15. Huutokauppaan 1500 exlibriksen kokoelma.

16.-17. Minun exlibrikseni, Katleena Kortesuo.

18. Minun exlibrikseni, Risto Heikkilä.

19. Kohdekaupunkina Vaasa. Japanissa exlibriskalenteri.

20. Unkari kunnioittaa exlibriskeräilijöitä Kornélia Vasné Tóthin kirjalla.

21. Pikku ”pastorskan” exlibrikset.

22. Evald Okasin exlibristen paluu Viroon.

23. Exlibrispersoona: Ester Ståhlberg (1870-1950), Suomen 1. presidentin puoliso.

24. Kirjailijan signeeraus, Lasse J. Laine. Exlibris Finland 2020 -kilpailu julistettu.

25. Nuori Voima –lehden 9/1932 exlibrisartikkeli.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Millaista kirjallisuutta haluaisit lukea juuri nyt?

28.-29. Maritan aiheteema: Nainen ja hattu. Kesämatka Viroon. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Saksa.

32. Malou Oi Yee Hung, Hongkong

 

Summary, issue 106

1. Katleena Kortesuo

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: Increasing the number of members.

4. Member news. Markku Tantu’s 75 year celebratory exhibition.

5. Otava’s summer meeting.

6.–8. Lithographer Pentti Hiltunen, part II.

9. Collectors’ cruise and fairs.

10.-12. Malou Oi Yee Hung, Hongkong

13.Sint-Niklaas 22. international biennale

14. Heraldic coat of arms, exlibris and seals.

15. A collection of 1500 bookplates to be auctioned.

16.–17. My exlibris: Katleena Kortesuo.

18. My exlibris: Risto Heikkilä.

19. Vaasa on focus. An exlibris calendar in Japan.

20. Hungary honours exlibris collectors with Kornélia Vasné Tóth’s book.

21. Pastor’s wife’s bookplates.

22. The return of Evald Oka’s bookplates to Estonia.

23. Exlibris character:  Ester Ståhlberg (1870-1950), the wife of Finland’s 1st president.

24. Author’s signature: Lasse J. Laine. Exlibris Finland 2020 competition has started.

25. Exlibris article from Nuori Voima journal 9/1932.

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: What kind of literature you would like to read right now?

28.–29. Marita’s theme: A woman and a hat. Summer trip to Estonia. Summary.

30. Events.

31. Introducing Germany.

32. Malou Oi Yee Hung, Hongkong

KUUSI EDELLISTÄ NUMEROA

Nro 105 - 1/2019
Nro 104 - 4/2018
Nro 103 - 3/2018
Nro 102 - 2/2918
Nro 101 - 1/2018
Nro 100 - 4/2017
EA nro 105 kansi

NRO 105 - 1/2019

Sisältö nro 105

1. P.F.-tervehdyksiä 2019.

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeeraus: Tyrkyllä tuputusta (=  Tarjolla markkinointia)

4. Jäsenasioita.

5. Helmiriitta Honkanen 1920-2018.

6.-8. Litografi Pentti Hiltunen, osa I.

9. Exlibris Loimaa Saviseudun merkki, Matti Tapion kirja.

10.-11. Taiteilijana Merja Ahtola.

12.-14. Perheemme exlibrikset, prof. Kauko K. Mäkinen.

15. Heraldisia vaakunoita, exlibriksiä ja sinettejä.

16.-17. PF tai p.f. = Pour féliciter

18. Minun exlibrikseni, tri Eino Luostarinen.

19.-21. Lembit Lepp 1931-2002, Viro.

22. Vaasan seurakunnan miespiirissä aiheena exlibrikset.

23. Exlibrispersoona: Suomen rikkain mies Hjalmar Linder (1862-1921).

24. Kirjailijan signeeraus, Antti Timonen (1915-1990). Slovenian yhdistys lopetti.

25. Nuori Voima –lehden 8/1932 exlibrisartikkeli, jatko.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Oodista tuli nähtävyys.

28.-29. Aihekeräily: Majakat. Kesämatka Viroon. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Argentiina.

32. FISAE:n kilpailun jaetun toisen sijan exlibrikset.

  

Summary nr. 105

1. P.F. greetings 2019

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: Marketing available

4. Member issues.

5. Helmiriitta Honkanen 1920–2018.

6.-8. Lithographer Pentti Hiltunen, part 1.

9.  Exlibris Loimaa Saviseutu’s mark, Matti Tapio’s book.

10.–11. Artist Merja Ahtola.

12.–14. Our family’s bookmarks, professor Kauko K. Mäkinen.

15. Heraldic coat of arms, exlibris and seals.

16.–17.  PF or p.f. = Pour féliciter.

18. My exlibris, Dr. Eino Luostarinen.

19.-21. Lembit Lepp 1931–2002, Estonia.

22. Discussing exlibris amongst the men of Vaasa’s congregation.

23. Exlibris character: The richest man in Finland: Hjalmar Linder (1862–1921).

24. Author’s signature: Antti Timonen (1915–1990). Slovenia’s society has ended.

25. Exlibris article from Nuori Voima journal 8/1932, continuation.

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: Oodi the Central Library became an attraction.

28.–29. Thematic collecting: lighthouses. Summer trip to Estonia. Summary.

30. Events.

31. Introducing Argentina.

32. FISAE’s competition’s shared second place’s bookplates.

Summary by Maria Temmes

 

Nro 104 - 4/2018

NRO 104 - 4/2018

Sisältö nro 104

1. P.F.-tervehdys 2019, Ulpu Kavanti.
2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.
3. Päätoimittajan fundeeraus: Sukupolvien ketju.
4. Jäsenasioita. Nina Laakon sarjakuva.
5. Syyskokous, Turun ja Helsingin kirjamessut.
6.-7. Prahassa FISAE:n 37. kongressi.
8. FISAE:n johto 2018-2020.
9.-12. Kosti Saarikoski, Oulun pyöräilevä exlibrislähettiläs. Pikku-uutisia

13. Heraldisia vaakunoita, exlibriksiä ja sinettejä.
14.-15. Litografi Vladimír Suchánek, Tshekki.

16.-17. Exlibristen vaihtoa, ostoa ja myyntiä Prahassa.
18.-19. Sulo Forsbergin (1901-1990) kotimaiset exlibrisvaihdot, 21 vaihtokumppania.  
20.-22. Suomi – tuhansien järvien ja kymmenien luostarien maa.

23. Persoona: Vuorineuvos Heikki Huhtamäki (1900-1970)

24. Kirjailijan signeeraus: Paavo Huhtamäki (1905-1972). Yhteispainatusexlibriksiä

25. Nuori Voima –lehden 8/1932 exlibrisartikkeli.
26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Korttelieläimiä kartoilla.
28.-29. Aihekeräily: Sukujuuret. Summary.
30. Toimintatapahtumia.
31. Esittelyssä USA.
32. FISAE:n kilpailun jaetun toisen sijan exlibrikset.

 

Summary, issue 104

1.    P.F. greetings 2019, Ulpu Kavanti.

2.    Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3.    Editor’s thoughts: Linked generations.

4.    Member news. Nina Laakko’s comics.

5.    Autumn meeting, Book fair in Turku and Helsinki.

6.–7. FISAE’s 37th congress in Prague.

8. FISAE’s board 2018–2020.

9.–12. Kosti Saarikoski, A biking exlibris ambassador from Oulu. Small news.

13. Heraldic coat of arms, exlibris and seals.

14.–15. Lithographer Vladimír Suchánek, Czech Republic.

16.–17. Exchanging, selling and buying exlibris in Prague.

18.–19. Sulo Forsberg’s (1901–1990) Finnish exlibris exchanges, 21 correspondents.

20.–22. Finland – a country of thousand lakes and tens of monasteries.

23. Character: Honourable vuorineuvos Heikki Huhtamäki (1900–1970)

24. Author’s signature: Paavo Huhtamäki (1905–1972). Bookplates that have been printed together.

25. Exlibris article from Nuori Voima journal 8/1932.

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: Block animals in maps.

28.–29. Thematic collecting: ancestry. Summary.

30. Events.

31. Introducing USA.

32. FISAE’s competition’s second place bookplates.

      Translated by Maria Temmes

Mustavalkonumerot 1-20

Jäljellä olevat mustavalkonumerot maksavat 1 €/kpl.

Numerot 1-20 ovat A5-koossa lukuunottamatta numeroa 4, joka on vain yhden arkin moniste. Numerossa 1 on neljä sivua, numeroon 20 tuli jo 52 sivua, muissa sivumäärä on jotain siltä väliltä pääasiassa niin, että sisällön määrä on numerottain kasvava.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 1 - 26.11.1992
Nro 2 - 1/1993
Nro 3 - 3 1993
Nro 4 - 3/1993
Nro 5 - 5 1993
Nro 6 - 1/1994
Nro 7 - 3 1994
Nro 8 - 4 1994
Nro 9 - 1/1995
Nro 10 - 2/1995
Nro 11 - 3/1995
Nro 12 - 4/1995
Nro 13 - 1/1996
Nro 14 - 2/1996
Nro 15 - 4/1996
Nro 16 - 4/1996
Nro 17 - 1/1997
Nro 18 - 2/1997
Nro 19 - 3/1997
Nro 20 - 4/1997

Mustavalkonumerot 21-64

Numerosta 21 alkaen koko on A4 ja päälikansissa värit. Sivuja oli 28 ja seuraavista numerosta alkaen sivumäärä ollut 32 (numerossa 79 oli 36 sivua). Muutamissa on ollut keskiaukeaman liite. Lehden numeroista on vasta pieni osa loppuunmyytyjä, joten vielä pystyy keräämään lähes täydellistä kokoelmaa.

Jäljellä olevat numerot maksavat 1 €/kpl. Kansien skannaus on kesken.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 21 - 1/1998
Nro 22- 2/1998
Nro 23 - 3/1998
Nro 24 - 4/1998
Nro 25 - 1/1999
Nro 26 - 2/1999
Nro 27 - 3/1999
Nro 28 - 4/1999
Nro 29 - 1/2000
Nro 30 - 2/2000
Nro 31 . 3/2000
Nro 32 - 4/2000
Nro 33 - 1/2001
Nro 34 - 2/2001
Nro 35 - 3/2001
Nro 36 - 4/2001
Nro 37 - 1/2002
Nro 38 - 2/2002
Nro 39 - 3/2002
Nro 40 - 4/2002
Nro 41 - 1/2003
Nro 42 - 2/2003
Nro 43 - 3/2003
Nro 44 - 4/2003
Nro 45 - 1/2004
Nro 46 - 2/2004
Nro 47 - 3/2004
Nro 48 - 4/2004
Nro 49 - 1/2005
Nro 50 - 2/2005
Nro 51 - 3/2005
Nro 52 - 4/2005
Nro 53 - 1/2006
Nro 54 - 2/2006
Nro 55 - 3/2006
Nro 56 - 4/2006
Nro 57 - 1/2007
Nro 58 - 2/2007
Nro 59 - 3/2007
Nro 60 - 4/2007