Exlibrislehti

Varastolehtien tilaukset

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sisältyy jäsenmaksuun, joka 2015 on 25 €. Ulkopuoliselle lehden kestotilausmaksu on 30 €/vuosi, samoin ulkomaan postitukset.

Vanhoja numeroita voi tilata yhdistyksen varastonhoitajalta: ruumrsuo@gmail.com, 040 776 4354.

Värinumerot 61-

Numerosta 61 (1/2008) alkaen lehti siirtyi myös sisällössä värien käyttöön. Sivumäärä on 32, usein on voitu tarjota neljä lisäsivua ja joskus erillisiä liitteitä.

Kuluvan vuoden numerot maksavat 10 €, vanhemmat värinumerot saa edullisella hinnalla 2 €/kpl. Osa niistä voi olla yhdistykselle myymättöminä palautuneita, sillä uusimman lehden irtonumeromyynti on keskitetty Akateemiseen Kirjakauppaan.

Nro 61 - 1/2008
Nro 62 - 2/2008
Nro 63 - 3/2008
Nro 64 - 1/2009
Nro 65 - 1/2009
Nro 66 - 2/2009
Nro 67 - 3/2009
Nro 68 - 4/2009
Nro 69 - 1/2010
Nro 70 - 2/2010
Nro 71 - 3/2010
Nro 72 - 4/2010
Nro 73 - 1/2011
Nro 74 - 2/2011
Nro 75 - 3/2011
Nro 76 - 4/2011
Nro 77 - 1/2012
Nro 78 - 2/2012
Kuva 79 - 3/2012
Nro 80 - 4/2004
Nro 81 - 1/2013
Nro 82 - 2/2013
Nro 83 - 3/2013
Nro 84 - 4/2013
Nro 85 - 1/2014
Nro 86 - 2/2014
Nro 87 - 3/2014
Nro 88 - 4/2014
Nro 89 - 1/2015
Nro 90 - 2/2015
Nro 91 - 3/2015
Nro 92 - 4/2015
Nro 93 - 1/2016
Nro 94 - 2/2016
Nro 95 - 3/2016
Nro 96 - 4/2016
Nro 97 - 1/2017
Nro 98 - 2/2017
Nro 99 - 3/2017
Nro 100 - 4/2017
Nro 101 - 1/2018
Nro 102 - 2/2018
Nro 103 - 3/2018
Nro 104 - 4/2018
Nro 105 - 1/2019
Nro 106 - 2/2019
Nro 107 - 3/2019
Nro 108 - 4 /2019
Nro 109 - 1/2020
Nro 110 - 2/2020
Nro 111 - 3/2020
Nro 112 - 4/2020
Nro 113 - 1/2021
Nro 114 - 2/2021
Nro 115 - 3/2021
Nro 116 - 4/2021

JOULUKUUN NUMERO 116 - 4/2021

Sisältö nro 116

1. Amy Leung, feeniks.

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeerauksia: Yhdistystoiminnan ydin.

4. Jäsenasioita. FISAE:n kongressikutsu San Franciscoon.

5. Syyskokouksesta suunta juhlavuodelle.

6. Turku käynnisti kirjamessuruuhkan.

7. Helsingin kirjamessuilla on tunnelmaa.

8. Messulöytöjä.

9. Taiteilijavieraana Amy Leung.

10.-11. Ruotsin exlibrishuutokauppa. Yhdistyksen perustajajäsenistä on kuusi yhä mukana.

12. Exlibrismaailma.

13. Exlibristen tutkiminen on mukavaa...

14. Kohumuistelmat ja viisi exlibristä.

15. Exlibrisuutisia.

16.-17. Kuvataiteilija Kristina Elo, Loviisa.

18. Suomalaisia exlibriskauppiaita.

19. Postcrossing.

20.-21. Exlibristaiteilijoita Pietarista, osa 9: Igor Baranov, Viktor Kobsev ja Nikolai Kofanov.

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: kirjailija Martti Larni (1909-1993).

24. Kirjailijan signeeraus, Minna Lindgren. Erehtyminen on inhimillistä.

25. Nuori Voima –lehden 5/1933 exlibrissarjaa.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Kaikki harmaan sävyt.

28.-29. Maritan aiheteema: Viini. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Puola.

32. Lasten linotekniikan exlibriksiä.

Summary, issue 116

1. Amy Leung, fenix.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: the foundation for collective activities.

4. Member news. FISAE’s congress call to San Francisco.

5. From the autumn meeting towards the anniversary year.

6. Turku’s bookfair started the crowded popularity.

7. Atmospheric Helsinki bookfair.

8. Discoveries from the fairs.

9. Artist visitor: Amy Leung.

10.-11. Swedish exlibris auction. Six founding members still active.

12. Exlibris world.

13. Is it pleasant to study exlibris…

14. Sensational memoirs and five exlibris.

15. Exlibris news.

16.-17. Artist Kristina Elo, Loviisa.

18. Finnish exlibris merchants.

19. Postcrossing.

20.-21. Exlibris artists from Saint Petersburg, part 9: Igor Baranov, Viktor Kobsev and Nikolai Kofanov.

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: author Martti Larni (1909­–1993).

24. Author’s signature, Minna Lingren. To err is human.

25. Exlibris series from Nuori Voima journal 5/1933.

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: All shades of grey.

28.–29. Marita’s theme: wine. Summary.

30. Events.

31. Introducing Poland.

32. Children’s exlibris made with linocut techniques.

Translation by Maria Temmes

Numero 115 - 3/2021

SYYSKUUN NUMERO 115

Sisältö 

1. Tapani Kiipan 2. exlibrispalapeli

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeerauksia: Sivistyksen merkki

4. Jäsenasioita, pikku-uutisia.

5. Helppo väylä exlibristiksi, anonyymien merkkien valintavihko.

6.-7. Jalmari Matiston (1879-1947) museo, Humppila.

8. Luovat ladyt 10 v.-leirillä Nauvossa.

9. Taidemaalari Yrjö Sallakoski 1901-1990, Tampere.

10. Marja-Liisa Mäkilä: Aika aikaansa kutakin…

11. Harri Veijonen: Exlibriskeräilyä elävöittämään.

12.-13. Sodan kauhut eivät koskaan unohdu.

14. Exlibrismaailma.

15.-17. Mari Ahokoivu: Exlibriksistä sarjakuvaa.

18. Minun exlibrikseni: kirjailija Anneli Kanto. Mauri Päivisen exlibrislahjat tv-toimittajille.

19. Minun exlibrikseni: kirjailija Laila Kohonen.

20.-21. Exlibristaiteilijoita Pietarista, osa 8: xxx

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: kirjastoneuvos Helle Kannila (1896-1972).

24. Kirjailijan signeeraus, Jalmari Finne (1874-1938). Yhteispainatuksen exlibrikset.

25. Nuori Voima –lehden 5/1933 exlibrissarjaa.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Opetustaulujen uusi aika.

28.-29. Maritan aiheteema: Lisää lintuja. Pikku-uutisia. Summary.

30. Toimintatapahtumia. Löytöjä roskalavalle joutuneesta exlibriskokoelmasta.

31. Esittelyssä Norja.

32. Kesän yhteispainatuksen exlibriksiä.

Summary, issue 115

1. Tapani Kiipa’s 2nd exlibris puzzle

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: A mark of sophistication.

4. Member news, small news.

5. An easy way to become an exlibris collector, collection book of anonymous exlibris

6.–7. Jalmari Matisto’s (1879–1947) museum, Humppila.

8. Luovat ladyt (creative ladies) in their 10-year anniversary camp in Nauvo.

9. Painter Yrjö Sallakoski (1901–1990), Tampere.

10. Marja-Liisa Mäkilä: all good things must come to an end…

11. Harri Veijonen: enlivening exlibris collecting.

12.–13. The horrors of war are never forgotten.

14. Exlibris world.

15.–17. Mari Ahokoivu: comics out of exlibris.

18. My exlibris: author Anneli Kanto. Mauri Päivinen’s exlibris gifts for TV presenters.

19. My exlibris: author Laila Kohonen.

20.–21. Exlibris artists from Saint Petersburg, part 8: xxx

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: kirjastoneuvos (Finnish honorary title) Helle Kannila (1896–1972)

24. Author’s signature, Jalmari Finne (1874–1938). Exlibris from co-printing.

25. Exlibris series from Nuori Voima journal 5/1933.

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: the new era of educational posters.

28.–29. Marita’s theme: more birds. Small news. Summary.

30. Events. Discoveries from a dumped exlibris collection.

31. Introducing Norway.

32. Exlibris from summer’s co-printing.

Translation by Maria Temmes

 

Etukansi
Takakansi

TOUKOKUUN NUMERO 114

Lehti ilmestyi 12.5. 

Seuraavan numeron 115 postitustalkoot pidetään 2.9. klo 17 TuNNKY:n tiloissa, Vähä-Hämeenkatu 12a. Lehden ilmestymispäivä on 8.9.

Aineiston määräpäivä on 1.8., mutta käytännössä sivut on buukattu jo täyteen, joten tilaa löytyy varmuudella vasta joulukuun numerosta.

Sisältö nro 114.

1. Nimettömiä exlibriksiä, Valittujen palojen Kirjavaliot.

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeerauksia: Älä väheksy nimetöntä

4. Jäsenasioita. Taulun tarina. Muuttaako leima brittiexlibriksen suomalaiseksi?

5. Vuosien varrelta, kirjastovierailu 1993.

6.-7. Vantaan kilta kunnioitti runoilijaa, Larin-Kyösti (1873-1948).

8.-9. Referaatti Tanskan Jørgen Vils Pedersen 1974 painattamasta 92-sivuisesta vaihtoluettelosta.

10.-12. FISAE kokoaa maailman exlibrisharrastajat.

13. Exlibrismaailma.

14. Lapin Kittilän taiteilijat Reidar Särestöniemi (1925-1981) ja Kalervo Palsa (1947-87).

15.-19. Anonyymit universaalit nimettömät, kirjakerhoexlibriksiä.

20.-21. Exlibristaiteilijoita Pietarista, osa 7: Maria Kolyshina, Vladimir Pogulyaev (1946-2004) ja Irina Kozub.

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: Martti Innanen (1931-2014).

24. Kirjailijan signeeraus, Larin-Kyösti. FISAE:n kongressit.

25. Nuori Voima –lehden 5/1933 exlibrissarjaa.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Sabluunoita, seinäruusuja ja taiteilijamallistoja (tapeteista).

28.-29. Maritan aiheteema: Linnut. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Unkari.

32. Nimettömiä exlibriksiä.

Summary, issue 114

1. Nameless exlibris, Reader’s Digest Select Editions.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: don’t dismiss the nameless.

4. Member news. A story of a painting. Does a stamp transform a British exlibris into a Finnish one?

5. Over the years, library visit in 1993.

6.–7. Vantaa’s guild honoured a poet, Larin-Kyösti (1873–1948).

8.–9. A summary of the 92 page exchange list printed by Denmark’s Jørgen Vils Pedersen in 1974.

10.–12. FISAE brings together world’s exlibris enthusiasts.

13. Exlibris world.

14. Lapland’s Kittilä’s artists Reidar Särestöniemi (1925–1981) and Kalervo Palsa (1947–1987).

15.–19. Anonymous universal nameless, book club exlibris.

20.–21. Exlibris artists from Saint Petersburg, part 7: Maria Kolyshina, Vladimir Pogulyaev (1946–2004) and Irina Kozub.

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: Martti Innanen (1931–2014).

24. Author’s signature, Larin-Kyösti. FISAE’s congresses.

25. Exlibris series from Nuori Voima journal 5/1933.

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: templates, wall flowers and artists’ collections (about wallpapers).

28.–29. Marita’s theme: birds. Summary.

30. Events.

31. Introducing Hungary.

32. Nameless exlibris.

Translation by Maria Temmes

Mustavalkonumerot 1-20

Jäljellä olevat mustavalkonumerot maksavat 1 €/kpl.

Numerot 1-20 ovat A5-koossa lukuunottamatta numeroa 4, joka on vain yhden arkin moniste. Numerossa 1 on neljä sivua, numeroon 20 tuli jo 52 sivua, muissa sivumäärä on jotain siltä väliltä pääasiassa niin, että sisällön määrä on numerottain kasvava.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 1 - 26.11.1992
Nro 2 - 1/1993
Nro 3 - 3 1993
Nro 4 - 3/1993
Nro 5 - 5 1993
Nro 6 - 1/1994
Nro 7 - 3 1994
Nro 8 - 4 1994
Nro 9 - 1/1995
Nro 10 - 2/1995
Nro 11 - 3/1995
Nro 12 - 4/1995
Nro 13 - 1/1996
Nro 14 - 2/1996
Nro 15 - 4/1996
Nro 16 - 4/1996
Nro 17 - 1/1997
Nro 18 - 2/1997
Nro 19 - 3/1997
Nro 20 - 4/1997

Mustavalkonumerot 21-64

Numerosta 21 alkaen koko on A4 ja päälikansissa värit. Sivuja oli 28 ja seuraavista numerosta alkaen sivumäärä ollut 32 (numerossa 79 oli 36 sivua). Muutamissa on ollut keskiaukeaman liite. Lehden numeroista on vasta pieni osa loppuunmyytyjä, joten vielä pystyy keräämään lähes täydellistä kokoelmaa. Jäljellä olevat numerot maksavat 1 €/kpl. 

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 21 - 1/1998
Nro 22- 2/1998
Nro 23 - 3/1998
Nro 24 - 4/1998
Nro 25 - 1/1999
Nro 26 - 2/1999
Nro 27 - 3/1999
Nro 28 - 4/1999
Nro 29 - 1/2000
Nro 30 - 2/2000
Nro 31 . 3/2000
Nro 32 - 4/2000
Nro 33 - 1/2001
Nro 34 - 2/2001
Nro 35 - 3/2001
Nro 36 - 4/2001
Nro 37 - 1/2002
Nro 38 - 2/2002
Nro 39 - 3/2002
Nro 40 - 4/2002
Nro 41 - 1/2003
Nro 42 - 2/2003
Nro 43 - 3/2003
Nro 44 - 4/2003
Nro 45 - 1/2004
Nro 46 - 2/2004
Nro 47 - 3/2004
Nro 48 - 4/2004
Nro 49 - 1/2005
Nro 50 - 2/2005
Nro 51 - 3/2005
Nro 52 - 4/2005
Nro 53 - 1/2006
Nro 54 - 2/2006
Nro 55 - 3/2006
Nro 56 - 4/2006
Nro 57 - 1/2007
Nro 58 - 2/2007
Nro 59 - 3/2007
Nro 60 - 4/2007