Exlibrislehti

Syyskuun numero 119 - 3/2022

Sisältö nro 119

1. Enrico Mazzone.

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeerauksia: Pieni, pirteä elonmerkki.

4. Jäsenasioita. Omasta taulusta kätevästi exlibris.

5. Raimo ja Ritva Alakärppä.

6.-7. Vilskettä Forssan keräilytapahtumassa.

8.-9. Korkokuvapaino Herman Mattsson, Vaasa.

9. Exlibristen yhteispainatus 2022.

10. Kevään kv. kohokohtina Belgian ja Saksan exlibrispäivät.

11.-14. Minun exlibrikseni: Otavan toimitusjohtaja Pasi Vainio.

14. Erotiikkaa exlibriksissä. Päivölän virkistyskoti, Vihti. Lehden bibliografia.

15.-17. Enrico Mazzone, Italia. Asuu ja vaikuttaa nyt Suomessa.

18. Exlibrismaailma.

19. Ahvenanmaan itsehallinto 100 v. Puolassa exlibriksiä professoreille.

20. Jugend – Art Nouveau, Ranska.

21. Exlibristi hengellisellä vaelluksella. FISAE:n USA:n kongressi. Markku Tantun kirja.

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: Runoilija Katri Vala (1901-1944).

24. Kirjailijan signeeraus, Kauko Kula.

25. Nuori Voima –lehden 9/1933 exlibrissarjaa.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Luontokuvituksia bongaamassa.

28. Maritan aiheteema: Helsinki Exlibriksissä.

29. Yhdistys lahjoitti kirjoja exlibriksin. Summary.

30. Toimintatapahtumia. 30 v. -juhlan kutsu.

31. Esittelyssä Turkki.

32. Yhteispainatuksen exlibriksiä.

Summary, issue 119

1. Enrico Mazzone.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: a small, vibrant sign of life.

4. Member news. Turn your painting into exlibris.

5. Raimo and Ritva Alakärppä.

6.-7. Lively scene at Forssa’s collecting event.

8.-9. Relief stamp, Herman Mattson, Vaasa.

9. Joint exlibris printing 2022.

10. International highlight of the Spring: exlibris days in Belgium and Germany.

11.-14. My exlibris: CEO of Otava, Pasi Vainio.

14. Eroticism in exlibris. Päivölä vacation home, Vihti. Journal’s bibliography.

15.-17. Enrico Mazzone, Italy. Living and operating now in Finland.

18. Exlibris world.

19. 100 years of Autonomy in Aland. Exlibris for professors in Poland.

20. Jugend – Art Nouveau, France.

21. Exlibris collector on a pilgrimage. FISAEs USA congress. Markku Tantu’s book.

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: poet Katri Vala (1901–1944).

24. Author’s signature, Kauko Kula.

25. Exlibris series from Nuori Voima journal 9/1933.

26.-27. Exlibris auction. Iiris’ column: Spotting nature portrayals.

28. Marita’s theme: Helsinki in exlibris.

29. A society donated books with exlibris. Summary.

30. Events. Invitation for the 30 years anniversary celebration.

31. Introducing Turkey.

32. Exlibris from the joint printing.

Nro 119 - 3/2022
Toukokuun numero 118 - 2/2022

Sisältö nro 118

1. Henry Ospovat (1877-1909), Englanti 1889

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeerauksia: Ei koskaan enää…

4. Jäsenasioita. Aasian PF-tervehdyksiä.

5. Turun Taide- ja Antiikkimessut.

6.-7. Exlibriksen näköiskuva hautapaadessa.

8.-9. Unkarin Zoltán Vén 80 v. (2021).

10. Elisa Haaranen taiteilijavieraana.

11.-13. Prof. Timo Soikkanen:  Liisa, minä ja exlibrikset.

14. Exlibrismaailma.

15.-17. Studio 1889-1899: Jugend ~ Art nouveau, Iso-Britannia.

18.-19. Wanhan kirjan omisteiden ihmettelyä.

20. Exlibristaiteilijoita Ukrainasta.

21. Pikku-uutisia exlibriksistä.

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: Oopperalaulaja Lea Piltti (1904-1982).

24. Kirjailijan signeeraus, Jukka Kuoppamäki & Lenita Airisto.

25. Nuori Voima –lehden 8/1933 exlibrissarjaa.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Pala paratiisia ja

kukkapotrettien ihanuus.

28.-29. Maritan aiheteema: Engelin aika. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Romania.

32. Anning Bell (1863-1933), Englanti 1886

Summary, Issue 118

1. Henry Ospovat (1877-1909), England 1889.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: Never again…

4. Member news. PF greetings from Asia.

5. Turku Art & Antique Fair.

6.-7. Exlibris portrait on a grave ledger.  

8.-9. Hungary’s Zoltán Vén 80 years old (2021).

10. Elisa Haaranen as the artist guest.

11.-13. Professor Timo Soikkanen: Liisa, I and exlibris.

14. Exlibris world.

15.-17. Studio 1889-1899: Jugendstil ~ Art nouveau, Great Britain.

18.-19. In awe of the dedications in an aged book.

20. Exlibris artists from Ukraine.

21. Small exlibris news.

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: Opera singer Lea Piltti (1904-1982).

24. Author’s signature, Jukka Kuoppamäki & Lenita Airisto.

25. Exlibris series from Nuori Voima journal 8/1933.

26.-27. Exlibris auction. Iiris’ column: A piece of paradise and the loveliness of flower portraits.

28.-29. Marita’s theme: Engel’s time. Summary.

30. Events.

31. Introducing Romania.

32. Anning Bell (1863-1933), England 1886.

HELMIKUUN NUMERO 117 - 1/2022

Sisältö nro 117

1. PF-tervehdyksiä, teemana tiikeri

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeerauksia: Elämän arvot puntarissa.

4. Jäsenasioita. Kuvia pikkujouluista lehden postitustalkoina.

5. Tampereen kirjafestivaalit.

6.-9. Kirjanomiste vs Exlibris, E.J. Ellilä & Mauri Sariola.

10. Exlibrismaailma.

11. Lehtikato vaivaa. Säveltäjät Paavo Heininen & Kaija Saariaho.

12.-13. Pilakuvien taituri, Viron Juuro Kuusik (1928-2012).

14. Exlibriksen tekovaiheita, exlibrispostikortteja.

15.-17. Nordisk Exlibris Tidsskrift.

18. Superexlibristapahtuma Pietarissa.

19. Pariskunnat jäseninä.

20.-21. Exlibristaiteilijoita Pietarista, osa 10: Tamara Romanova, Haris Shakhmametyev ja Sergey Tukanov 1955-2020.

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: professori, etnososiologi Uno Harva (1882-1949).

24. Kirjailijan signeeraus, Heikki Toppila (1885-1963). Kenen dekkarit? = Tove Jansson.

25. Nuori Voima –lehden 8/1933 exlibrissarjaa.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Elämänviivoja paperilla.

28.-29. Maritan aiheteema: Iloinen 20-luku. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Ukraina.

32. PF-tervehdyksiä.

Summary, issue 117

1. PF greetings,[1] tiger theme.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: weighting life values.

4. Member news. Pictures from pre-Christmas party posted by volunteers.

5. Book festival in Tampere.

6.-9. Signed book vs. exlibris, E. J. Ellilä and Mauri Sariola.

10. Exlibris world.

11. Troubled by decrease in printed journals[2]. Composers Paavo Heininen and Kaija Saariaho.

12.-13. The master of caricatures, Estonia’s Juuro Kuusik (1928–2012).

14. Making of exlibris, exlibris postcards.

15.-17. Nordisk Exlibris Tidsskirft.

18. Super exlibris event in Saint Petersburg.

19. Couples as members.

20.-21.  Exlibris artists from Saint Petersburg, part 10: Tamara Romanova, Haris Shakhmametyev and Sergey Tukanov (1955–2020).

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: professor, ethnosociologist Uno Harva (1882–1949).

24. Author’s signature, Heikki Toppila (1885–1963). Whose detective novels? = Tove Jansson.

25. Exlibris series from Nuori Voima journal 8/1933.

26.-27. Exlibris auction. Iiris’ column: Lifelines on the paper.

28.-29. Marita’s theme: The Roaring Twenties. Summary.

30. Events.

31. Introducing Ukraine.

32. PF greetings.

Translation by Maria Temmes

 

Nro 117 - 1/2022
JOULUKUUN NUMERO 116 - 4/2021

Sisältö nro 116

1. Amy Leung, feeniks.

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeerauksia: Yhdistystoiminnan ydin.

4. Jäsenasioita. FISAE:n kongressikutsu San Franciscoon.

5. Syyskokouksesta suunta juhlavuodelle.

6. Turku käynnisti kirjamessuruuhkan.

7. Helsingin kirjamessuilla on tunnelmaa.

8. Messulöytöjä.

9. Taiteilijavieraana Amy Leung.

10.-11. Ruotsin exlibrishuutokauppa. Yhdistyksen perustajajäsenistä on kuusi yhä mukana.

12. Exlibrismaailma.

13. Exlibristen tutkiminen on mukavaa...

14. Kohumuistelmat ja viisi exlibristä.

15. Exlibrisuutisia.

16.-17. Kuvataiteilija Kristina Elo, Loviisa.

18. Suomalaisia exlibriskauppiaita.

19. Postcrossing.

20.-21. Exlibristaiteilijoita Pietarista, osa 9: Igor Baranov, Viktor Kobsev ja Nikolai Kofanov.

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: kirjailija Martti Larni (1909-1993).

24. Kirjailijan signeeraus, Minna Lindgren. Erehtyminen on inhimillistä.

25. Nuori Voima –lehden 5/1933 exlibrissarjaa.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Kaikki harmaan sävyt.

28.-29. Maritan aiheteema: Viini. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Puola.

32. Lasten linotekniikan exlibriksiä.

Summary, issue 116

1. Amy Leung, fenix.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: the foundation for collective activities.

4. Member news. FISAE’s congress call to San Francisco.

5. From the autumn meeting towards the anniversary year.

6. Turku’s bookfair started the crowded popularity.

7. Atmospheric Helsinki bookfair.

8. Discoveries from the fairs.

9. Artist visitor: Amy Leung.

10.-11. Swedish exlibris auction. Six founding members still active.

12. Exlibris world.

13. Is it pleasant to study exlibris…

14. Sensational memoirs and five exlibris.

15. Exlibris news.

16.-17. Artist Kristina Elo, Loviisa.

18. Finnish exlibris merchants.

19. Postcrossing.

20.-21. Exlibris artists from Saint Petersburg, part 9: Igor Baranov, Viktor Kobsev and Nikolai Kofanov.

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: author Martti Larni (1909­–1993).

24. Author’s signature, Minna Lingren. To err is human.

25. Exlibris series from Nuori Voima journal 5/1933.

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: All shades of grey.

28.–29. Marita’s theme: wine. Summary.

30. Events.

31. Introducing Poland.

32. Children’s exlibris made with linocut techniques.

Translation by Maria Temmes

Varastolehtien tilaukset

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sisältyy jäsenmaksuun, joka 2023 on 30 €. Ulkopuoliselle lehden kestotilausmaksu on 32 €/vuosi, samoin ulkomaan postitukset.

Vanhoja numeroita voi tilata yhdistyksen varastonhoitajalta: ruumrsuo@gmail.com, 040 776 4354.

Värinumerot 61-

Numerosta 61 (1/2008) alkaen lehti siirtyi myös sisällössä värien käyttöön. Sivumäärä on 32, usein on voitu tarjota neljä lisäsivua ja joskus erillisiä liitteitä.

Kuluvan vuoden numerot maksavat 10 €, vanhemmat värinumerot saa edullisella hinnalla 2 €/kpl. Osa niistä voi olla yhdistykselle myymättöminä palautuneita, sillä uusimman lehden irtonumeromyynti on keskitetty Akateemiseen Kirjakauppaan.

Nro 61 - 1/2008
Nro 62 - 2/2008
Nro 63 - 3/2008
Nro 64 - 1/2009
Nro 65 - 1/2009
Nro 66 - 2/2009
Nro 67 - 3/2009
Nro 68 - 4/2009
Nro 69 - 1/2010
Nro 70 - 2/2010
Nro 71 - 3/2010
Nro 72 - 4/2010
Nro 73 - 1/2011
Nro 74 - 2/2011
Nro 75 - 3/2011
Nro 76 - 4/2011
Nro 77 - 1/2012
Nro 78 - 2/2012
Kuva 79 - 3/2012
Nro 80 - 4/2004
Nro 81 - 1/2013
Nro 82 - 2/2013
Nro 83 - 3/2013
Nro 84 - 4/2013
Nro 85 - 1/2014
Nro 86 - 2/2014
Nro 87 - 3/2014
Nro 88 - 4/2014
Nro 89 - 1/2015
Nro 90 - 2/2015
Nro 91 - 3/2015
Nro 92 - 4/2015
Nro 93 - 1/2016
Nro 94 - 2/2016
Nro 95 - 3/2016
Nro 96 - 4/2016
Nro 97 - 1/2017
Nro 98 - 2/2017
Nro 99 - 3/2017
Nro 100 - 4/2017
Nro 101 - 1/2018
Nro 102 - 2/2018
Nro 103 - 3/2018
Nro 104 - 4/2018
Nro 105 - 1/2019
Nro 106 - 2/2019
Nro 107 - 3/2019
Nro 108 - 4 /2019
Nro 109 - 1/2020
Nro 110 - 2/2020
Nro 111 - 3/2020
Nro 112 - 4/2020
Nro 113 - 1/2021
Nro 114 - 2/2021
Nro 115 - 3/2021
Nro 116 - 4/2021
Nro 117 - 1/2022
Nro 118 - 2/2022
Nro 119 - 3/2022
Mustavalkonumerot 1-20

Jäljellä olevat mustavalkonumerot maksavat 1 €/kpl.

Numerot 1-20 ovat A5-koossa lukuunottamatta numeroa 4, joka on vain yhden arkin moniste. Numerossa 1 on neljä sivua, numeroon 20 tuli jo 52 sivua, muissa sivumäärä on jotain siltä väliltä pääasiassa niin, että sisällön määrä on numerottain kasvava.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 1 - 26.11.1992
Nro 2 - 1/1993
Nro 3 - 3 1993
Nro 4 - 3/1993
Nro 5 - 5 1993
Nro 6 - 1/1994
Nro 7 - 3 1994
Nro 8 - 4 1994
Nro 9 - 1/1995
Nro 10 - 2/1995
Nro 11 - 3/1995
Nro 12 - 4/1995
Nro 13 - 1/1996
Nro 14 - 2/1996
Nro 15 - 4/1996
Nro 16 - 4/1996
Nro 17 - 1/1997
Nro 18 - 2/1997
Nro 19 - 3/1997
Nro 20 - 4/1997
Mustavalkonumerot 21-64

Numerosta 21 alkaen koko on A4 ja päälikansissa värit. Sivuja oli 28 ja seuraavista numerosta alkaen sivumäärä ollut 32 (numerossa 79 oli 36 sivua). Muutamissa on ollut keskiaukeaman liite. Lehden numeroista on vasta pieni osa loppuunmyytyjä, joten vielä pystyy keräämään lähes täydellistä kokoelmaa. Jäljellä olevat numerot maksavat 1 €/kpl. 

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 21 - 1/1998
Nro 22- 2/1998
Nro 23 - 3/1998
Nro 24 - 4/1998
Nro 25 - 1/1999
Nro 26 - 2/1999
Nro 27 - 3/1999
Nro 28 - 4/1999
Nro 29 - 1/2000
Nro 30 - 2/2000
Nro 31 . 3/2000
Nro 32 - 4/2000
Nro 33 - 1/2001
Nro 34 - 2/2001
Nro 35 - 3/2001
Nro 36 - 4/2001
Nro 37 - 1/2002
Nro 38 - 2/2002
Nro 39 - 3/2002
Nro 40 - 4/2002
Nro 41 - 1/2003
Nro 42 - 2/2003
Nro 43 - 3/2003
Nro 44 - 4/2003
Nro 45 - 1/2004
Nro 46 - 2/2004
Nro 47 - 3/2004
Nro 48 - 4/2004
Nro 49 - 1/2005
Nro 50 - 2/2005
Nro 51 - 3/2005
Nro 52 - 4/2005
Nro 53 - 1/2006
Nro 54 - 2/2006
Nro 55 - 3/2006
Nro 56 - 4/2006
Nro 57 - 1/2007
Nro 58 - 2/2007
Nro 59 - 3/2007
Nro 60 - 4/2007