Exlibrislehti

Varastolehtien tilaukset

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sisältyy jäsenmaksuun, joka 2015 on 25 €. Ulkopuoliselle lehden kestotilausmaksu on 30 €/vuosi, samoin ulkomaan postitukset.

Vanhoja numeroita voi tilata yhdistyksen varastonhoitajalta: ruumrsuo@gmail.com, 040 776 4354.

Värinumerot 61-

Numerosta 61 (1/2008) alkaen lehti siirtyi myös sisällössä värien käyttöön. Sivumäärä on 32, usein on voitu tarjota neljä lisäsivua ja joskus erillisiä liitteitä.

Kuluvan vuoden numerot maksavat 10 €, vanhemmat värinumerot saa edullisella hinnalla 2 €/kpl. Osa niistä voi olla yhdistykselle myymättöminä palautuneita, sillä uusimman lehden irtonumeromyynti on keskitetty Akateemiseen Kirjakauppaan.

Nro 61 - 1/2008
Nro 62 - 2/2008
Nro 63 - 3/2008
Nro 64 - 1/2009
Nro 65 - 1/2009
Nro 66 - 2/2009
Nro 67 - 3/2009
Nro 68 - 4/2009
Nro 69 - 1/2010
Nro 70 - 2/2010
Nro 71 - 3/2010
Nro 72 - 4/2010
Nro 73 - 1/2011
Nro 74 - 2/2011
Nro 75 - 3/2011
Nro 76 - 4/2011
Nro 77 - 1/2012
Nro 78 - 2/2012
Kuva 79 - 3/2012
Nro 80 - 4/2004
Nro 81 - 1/2013
Nro 82 - 2/2013
Nro 83 - 3/2013
Nro 84 - 4/2013
Nro 85 - 1/2014
Nro 86 - 2/2014
Nro 87 - 3/2014
Nro 88 - 4/2014
Nro 89 - 1/2015
Nro 90 - 2/2015
Nro 91 - 3/2015
Nro 92 - 4/2015
Nro 93 - 1/2016
Nro 94 - 2/2016
Nro 95 - 3/2016
Nro 96 - 4/2016
Nro 97 - 1/2017
Nro 98 - 2/2017
Nro 99 - 3/2017
Nro 100 - 4/2017
Nro 101 - 1/2018
Nro 102 - 2/2018
Nro 103 - 3/2018
Nro 104 - 4/2018
Nro 105 - 1/2019
Nro 106 - 2/2019
Nro 107 - 3/2019
Nro 108 - 4 /2019
Nro 109 - 1/2020

SEURAAVA NRO 110 - 2/2020

Lehti ilmestyy 13.5. Postitustalkoot pidetään TuNNKY:n salissa 7.5. klo 17.00

Aineiston lähettäjille deadline on 1.4. Isommista artikkeleista on sovittava etukäteen niin, että voidaan varmistaa, mihin numeroon aineisto saadaan mukaan. Julkaisuajankohtaa voidaan joutua siirtämään, jos ajankohtaisasiat sitä edellyttävät.

Nro 109 - 1/2020

UUSIN NUMERO 109 - 1/2020

Sisältö nro 109

1. Inge Löökin exlibriksiä ja Mummo-postikortteja.

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeeraus: PF Pour féliciter.

4. Jäsenasioita.

5. Syyskokous kahvimuseossa Liedossa, taiteilijavieraana Seppo Löuhivuori.

6.-8. Boris Hurtta (oik. Tarmo Talvio, s. 1945), Kauhu- ja scifi-kirjailija, exlibristaiteilija.

9. Keräilyn kirjoja.

10.-11. Exlibristaiteilijoita Pietarista, osa 2.

12. Exlibrismaailma, uutisia eri maista.

13. Kirjeiden kertomaa.

14.-17. Luonnon ystävä Inge Löök (s. 1951)

18.-19. Cluj Napokan exlibrismuistoja Romaniasta.

20.-21. Minun exlibrikseni: Kalevi Kivistö.

21. Kirjailijan signeeraus, Matti Nykänen (1963-2019)

22. Kirjoista, Valto Salonperä

23. Exlibrispersoona: Ukko Kivistö (1891-1962).

24. Ex tempore-lahjana exlibris fanilta iskelmätähti Lauri Tähkälle.

25. Nuori Voima –lehden 11-12/1932 exlibrisvisa, arvaa omistajien (8) ammatit.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Kirjan kanssa kahvilla.

28.-29. Maritan aiheteema: Automobiilit. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Japani.

32. Inge Löökin exlibriksiä ja Mummo-postikortteja.

Summary, Issue 109

1. Inge Löök’s exlibris and Grandma postcards.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: PF Pour féliciter.

4. Member news.

5. Fall meeting at the coffee museum in Lieto, Seppo Louhivuori as the guest artist. 

6.–8. Boris Hurtta (Tarmo Talvio, born 1945), Horror and sci-fi author, exlibris artist.

9. Books on collecting.

10.–11. Exlibris artists from Saint Petersburg, part 2.

12. Exlibris world, news from different countries.

13. Narrated by letters.

14.–17. A friend of nature, Inge Löök (born 1951).

18.–19. Exlibris memories from Cluj Napoka, Romania.

20.–21. My exlibris: Kalevi Kivistö.

21. Author’s signature: Matti Nykänen (1963–2019).

22. About books, Valto Salonperä.

23. Exlibris persona: Ukko Kivistö (1891–1962).

24. An extempore exlibris gift from a fan to the singer Lauri Tähkä.

25. Exlibris quiz from Nuori Voima journal 11–12/1932, guess the professions of the owners (8).

26.–27. Exlibris auction. Iiris’ column: Enjoying coffee with a book.

28.–29. Marita’s theme: automobiles. Summary.

30. Events.

31. Introducing Japan.

32. Inge Löök’s exlibris and Grandma postcards.

Translated by Maria Temmes

KUUSI EDELLISTÄ NUMEROA

Nro 108 - 4/2019
Nro 107 - 3/2019
Nro 106 - 2/2019
Nro 105 - 1/2019
Nro 104 - 4/2018
Nro 103 - 3/2018
Nro 108 - 4/2019

EDELLINEN NRO 108 - 4/2019

Sisältö nro 108

1. Kunniajäsenemme Toivo Asikaisen (1914-2007) raamatullisia exlibriksiä.

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeeraus: Merkillistä ihmettelyä.

4. Jäsenasioita.

5. Kirjallisuuden ystävien messut.

6.-7. Kristinusko on raamatun perusta.

8.-9. Armonlaakson taiteilija Tapani Kiippa (s. 1939).

10.-11. Tuija Vihermaan Lumottu maa.

12.-13. Minun exlibrikseni: Hannu Salonen.

14. Exlibrismaailma, uutisia eri maista.

15.-18. Mario De Filippis (1939-2018), Gastronomiaa ja exlibriksiä

19. 100 suomalaistaiteilijan exlibrisnäyttely Romaniassa.

20.-21. Exlibristaiteilijoita Pietarista, osa 1.

22. Kirjeiden kertomaa.

23. Exlibrispersoona: John Pierpont Morgan (1837-1913).

24. Kirjailijan signeeraus, Vera Vala. Suunnitelmissa kevätretki Pietariin.

25. Nuori Voima –lehden 10/1932 exlibrisartikkeli, exlibriskilpailun tulokset.

26.-27. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni.

28.-29. Maritan aiheteema: Hatut ja myssyt. Summary.

30. Toimintatapahtumia.

31. Esittelyssä Alankomaat.

32. Raamatullisia exlibriksiä.

Summary, issue 108

1. Honourable member Toivo Asikainen’s (1914–2007) biblical bookplates.

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: Marks of wonderment.

4. Member news.

5. The friends of literature fair.

6.-7. Christianity is the basis for the Bible.

8.-9. Armonlaakso’s artist Tapani Kiippa (born 1939).

10.-11. Tuija Vihermaa’s Enchanted Earth

12.-13. My exlibris: Hannu Salonen.

14. Exlibris world, news from different countries.

15.-18. Mario De Filippis (1939–2018), gastronomy and bookplates.

19. Exhibition of 100 Finnish artists’ exlibris in Romania.

20.–21. Exlibris artists from Saint Petersburg, part 1.

22. Narrated by letters.

23. Exlibris persona: John Pierpont Morgan (1837–1913).

24. Author’s signature: Vera Vala. Plans for a spring trip to Saint Petersburg.

25. Exlibris article from Nuori Voima journal 10/1932, Results of the exlibris competition.

26.-27. Exlibris auction. Iiris’ column.

28.-29. Marita’s theme: Hats and caps. Summary.

30. Events.

31. Introducing Netherlands.

32. Biblical exlibris.

 

Mustavalkonumerot 1-20

Jäljellä olevat mustavalkonumerot maksavat 1 €/kpl.

Numerot 1-20 ovat A5-koossa lukuunottamatta numeroa 4, joka on vain yhden arkin moniste. Numerossa 1 on neljä sivua, numeroon 20 tuli jo 52 sivua, muissa sivumäärä on jotain siltä väliltä pääasiassa niin, että sisällön määrä on numerottain kasvava.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 1 - 26.11.1992
Nro 2 - 1/1993
Nro 3 - 3 1993
Nro 4 - 3/1993
Nro 5 - 5 1993
Nro 6 - 1/1994
Nro 7 - 3 1994
Nro 8 - 4 1994
Nro 9 - 1/1995
Nro 10 - 2/1995
Nro 11 - 3/1995
Nro 12 - 4/1995
Nro 13 - 1/1996
Nro 14 - 2/1996
Nro 15 - 4/1996
Nro 16 - 4/1996
Nro 17 - 1/1997
Nro 18 - 2/1997
Nro 19 - 3/1997
Nro 20 - 4/1997

Mustavalkonumerot 21-64

Numerosta 21 alkaen koko on A4 ja päälikansissa värit. Sivuja oli 28 ja seuraavista numerosta alkaen sivumäärä ollut 32 (numerossa 79 oli 36 sivua). Muutamissa on ollut keskiaukeaman liite. Lehden numeroista on vasta pieni osa loppuunmyytyjä, joten vielä pystyy keräämään lähes täydellistä kokoelmaa.

Jäljellä olevat numerot maksavat 1 €/kpl. Kansien skannaus on kesken.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 21 - 1/1998
Nro 22- 2/1998
Nro 23 - 3/1998
Nro 24 - 4/1998
Nro 25 - 1/1999
Nro 26 - 2/1999
Nro 27 - 3/1999
Nro 28 - 4/1999
Nro 29 - 1/2000
Nro 30 - 2/2000
Nro 31 . 3/2000
Nro 32 - 4/2000
Nro 33 - 1/2001
Nro 34 - 2/2001
Nro 35 - 3/2001
Nro 36 - 4/2001
Nro 37 - 1/2002
Nro 38 - 2/2002
Nro 39 - 3/2002
Nro 40 - 4/2002
Nro 41 - 1/2003
Nro 42 - 2/2003
Nro 43 - 3/2003
Nro 44 - 4/2003
Nro 45 - 1/2004
Nro 46 - 2/2004
Nro 47 - 3/2004
Nro 48 - 4/2004
Nro 49 - 1/2005
Nro 50 - 2/2005
Nro 51 - 3/2005
Nro 52 - 4/2005
Nro 53 - 1/2006
Nro 54 - 2/2006
Nro 55 - 3/2006
Nro 56 - 4/2006
Nro 57 - 1/2007
Nro 58 - 2/2007
Nro 59 - 3/2007
Nro 60 - 4/2007