Jäsenlehti

Varastolehtien tilaukset

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sisältyy jäsenmaksuun, joka 2015 on 25 €. Ulkopuoliselle lehden kestotilausmaksu on 30 €/vuosi, samoin ulkomaan postitukset.

Vanhoja numeroita voi tilata yhdistyksen varastonhoitajalta: ruut.suomela@luukku.com, 040 776 4354.

Värinumerot 65-

Numerosta 61 (1/2008) alkaen lehti siirtyi myös sisällössä värien käyttöön. Sivumäärä on 32, usein on voitu tarjota neljä lisäsivua ja joskus erillisiä liitteitä.

Kuluvan vuoden numerot maksavat 10 €, vanhemmat värinumerot saa edullisella hinnalla 2 €/kpl. Osa niistä voi olla yhdistykselle myymättöminä palautuneita, sillä uusimman lehden irtonumeromyynti on keskitetty Akateemiseen Kirjakauppaan.

Nro 61 - 1/2008
Nro 62 - 2/2008
Nro 63 - 3/2008
Nro 64 - 1/2009
Nro 65 - 1/2009
Nro 66 - 2/2009
Nro 67 - 3/2009
Nro 68 - 4/2009
Nro 69 - 1/2010
Nro 70 - 2/2010
Nro 71 - 3/2010
Nro 72 - 4/2010
Nro 73 - 1/2011
Nro 74 - 2/2011
Nro 75 - 3/2011
Nro 76 - 4/2011
Nro 77 - 1/2012
Nro 78 - 2/2012
Kuva 79 - 3/2012
Nro 80 - 4/2004
Nro 81 - 1/2013
Nro 82 - 2/2013
Nro 83 - 3/2013
Nro 84 - 4/2013
Nro 85 - 1/2014
Nro 86 - 2/2014
Nro 87 - 3/2014
Nro 88 - 4/2014
Nro 89 - 1/2015
Nro 90 - 2/2015
Nro 91 - 3/2015
Nro 92 - 4/2015
Nro 93 - 1/2016
Nro 94 - 2/2016
Nro 95 - 3/2016
Nro 96 - 4/2016
Nro 97 - 1/2017
Nro 98 - 2/2017
Nro 99 - 3/2017

SEURAAVA LEHTI NRO 100

Lehti ilmestyy 13.12., postitustalkoot ovat TuNNKY:n salissa 7.12. klo 17.00

Aineiston lähettäjille deadline on 1.11. Isommista artikkeleista on sovittava etukäteen niin, että voidaan varmistaa, mihin numeroon aineisto saadaan mukaan. Julkaisuajankohtaa voidaan joutua siirtämään, jos ajankohtaisasiat sitä edellyttävät.

Lehti nro 99 - 3/2017

UUSIN NUMERO 99 - 3/2017

1. Tall Ship Race Turussa, originaaliexlibriksen 1943 taiteilijaa ei tiedetä (GL).

2. Tiedätkö, tunnetko: Tuntemattomien merkkien tunnistusta.

3. Päätoimittajan fundeeraus: Kirjahylly – tarpeeton huonekalu?

4. Jäsenasioita.

5. Mikael Agricolan (n. 1510-1557) superexlibris 1539.

6.-7. Suomen XXIII Exlibrismeeting; Hellettä ja hallaa saarikierroksella.

8. Nämä leimat eivät ole exlibriksiä.

9.-11. Luc Van den Briele: Henkilökohtaisia näkemyksiä exlibriksistä.

12.-13. Tapio Mustonen, Karjalan Shemeikka.

14.-15. Heraldiikkaa Pekka Heikkilän kokoelmista, osa 6. Kenraalikuvernööri Pietari Brahe ja Kuningatar Margareeta Leijonhufvud.

16.-17. FISAE:n puheenjohtajien exlibrisnäyttely.

18. Koe Tsekin exlibriskongrenssi 2018 Prahassa.

19. Kunnon sotamies Svejk.

20.-21. Matka Liettuan Vilnaan.

22.-24. Vapaamuurariaiheisia ruotsalaisexlibriksiä, osa 1.

25. Lielahden kirppikset Tampereella.

26. Kesäkierros, viikon löytöinä 79 exlibristä.

27. Persoona: Algoth Niska (1888-1954).

28.-30. Merkillisiä maanpuolustajia, osa 16: Paulaharjut lähtöisin Kurikasta.

31. Cecil Hagelstamin antikvariaatti 40 vuotta.

32. Kirjailijan signeeraus: Jevgeni Jetusenko, Venäjä (1932-.2017).

33. Nuori Voima –lehden 4/1932 exlibriksiä.

34.-35. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Julisteita 100 vuoden takaa.

36.-37. Aihekeräily: Purjelaivat.

38. Toimintatapahtumia.

39. Esittelyssä Tsekki.

40. Teemana Purjelaivat, tiedot sivulla 37.

Summary, Issue 99

1. Tall Ship Race in Turku, unknown artist of the original exlibris from 1943 (GL).

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Editor’s thoughts: Bookshelves – unnecessary furniture?

4. Member news.

5. Mikael Agricola’s (c. 1510–1557) super-exlibris from 1539.

6.-7. Finland’s XXIII Exlibris Meeting: personal views on bookplates.

8. These stamps are not bookplates.

9.-11. Luc Van den Briele: Personal Aspects in Contemporary Exlibris.

12.-13. Tapio Mustonen, Don Juan of Karelia.

14.-15. Pekka Heikkilä’s heraldic arms, part 6. Per Brahe the Younger, the Governor-General of Finland, and Queen Margaret Leijonhufvud.

16.-17. Exhibition of FISAE Presidents’ Bookplates.

18. Experience Czech Exlibris Congress 2018 in Prague.

19. The Good Soldier Švejk.

20.-21. Journey to Lithuania’s Vilnius.

22.-24. Swedish freemasonry themed bookplates, part 1.

25. Lielahti flea markets in Tampere.

26. Summer tour, one week’s find: 79 exlibris.

27. Character: Algoth Niska (1888–1954). 

28.-30. Defenders of the country with bookplate, part 16: Paulaharju family from Kurikka.

31. Cecil Hagelstam’s antiquarian bookstore, 40 years.

32. Author’s signature: Yevgeny Yevtushenko, Russia (1932–2017).

33. Exlibris from Nuori Voima journal 4/1932.

34.-35. Exlibris auction. Iiris’ column: posters from 100 years ago.

36.-37. Thematic collecting: sailing ships.

38. Events.

39. Introducing Czech Republic.

40. Sailing ship theme, information in page 37.

Translated by Maria Temmes

Nro 98 - 2/2017

EDELLINEN NUMERO 98 - 2/2017

Lehti ilmestyi 10.5.

SISÄLTÖ

1. Viron Mati Mestaviirin exlibriksiä, aidot perhoset.

2. Tunnetko, tiedätkö? Tuntemattomien tunnistusta.

3. Pääkirjoitus: Raitis ja reilu – ei horju, ei heilu.

4. Uudet jäsenet, edesmenneet.

5. Keräilijäristeily, mukana kuusi keräilyalan yhdistystä. Suomen ja Ruotsin ritarijärjestöjen exlibrikset.

6.-7. Exlibristit Kansalliskirjastossa.

8. Kevätkokous Helsingissä.

9. Ritarihuone.

10.-11. Heraldiikkaa Pekka Heikkilän kokoelmista, osa 5.

12.-15. Kuvataiteilija Osmo Nissinen.

16.-17. Exlibrisluento Pietarsaaressa. Taiteilija Sven Svanbäck.

18. Keräilykohteena kirjastoleimat, Venäjältä kirja 2015.

19.-22. Mati Metsaviir (1937-1991), Viro. Keräilijä, taiteilija, vedostaja ja perhosasiantuntija.

23. Suomen 100-juhlavuoden kampanja kirjastoissa.

24.-25. Taiteilija  Ewelina Rivillo Puolasta.

26.-27. Merkillisiä maanpuolustajia, osa 7.9.: Majuri Matti Murole.

28.-30. Vanhan Kirjan Talvi Jyväskylässä.

30. Kirjailijan signeeraus: Kyllikki Virolaisen kirjallinen salonki.

31. Nuori Voima –lehti 3/1932, jatko-osa.

32.-33. Exlibrishuutokauppa 20.5., tarjoukset 18.5. mennessä.

34.-35. Dekkarikirjailija Ata Hautamäki. Iiriksen kolumni: Pintaa syvemmälle, tarinankerronnan paluu. Bibliografia.

36.-37. Marita aihekeräilystä: Sininen ja valkoinen. Summary.

38. Toimintatapahtumat. Hallitus.

39. Itävalta.

40. Viron Mati Metsaviirin exlibriksiä.

SUMMARY

1. Mati Mestaviiri’s bookplates from Estonia, authentic butterflies.  

2. Do you recognise, do you know? Identifying unknown.

3. Leader: Sober and fair – does not wobble nor waggle.

4. New members, deceased.

5. Collectors’ Cruise, six collector societies taking part. Bookplates of Chivalric Orders of Finland and Sweden.

6.-7. Members of Exlibris Society in the National Library.

8. Spring meeting in Helsinki.

9. The House of Nobility.

10.-11. Pekka Heikkilä’s heraldic arms, part 5.

12.-15. Artist Osmo Nissinen.

16.-17. Exlibris lecture in Pietarsaari. Artist Sven Svanbäck.

18. Library stamps as collectable items, A book from Russia (2015).

19.-22. Mati Metsaviir (1937-1991), Estonia. Collector, artist, printer and expert in butterflies.

23. Finland’s centenary celebration campaign in libraries.

24.-25. Artists Ewelina Rivillo from Poland.

26.-27. Defenders of the country with bookplate, part 7.9: Major Matti Murole.

28.-30. Old Books’ Winter- event in Jyväskylä.

30. Author’s signature: Kyllikki Virolainen’s Literary Salon.

31. Nuori Voima journal 3/1932, sequel.

32.-33. Exlibris auction May 20, offers by May 18th.

34.-35. Crime author Ata Hautamäki. Iiris’ column: Going below the surface, return of storytelling. Biography.

36.-37. Marita on topic based collecting: Blue and white. Summary.

38. Events. Board.

39. Austria.

40. Bookplates of Mati Metsaviiri from Estonia.

Translated by Maria Temmes

Numero 97 - 1/2017

NUMERO 97 - 1/2017

Lehti ilmestyi 7.2.

SISÄLTÖ

1.     Sakari Kinnusen 4 lasten yhteispainatusexlibristä.
2.     Tunnetko, tiedätkö?
3.     Pääkirjoitus: Ystäviä ei ole liikaa.
4.     Jäsentietoja, pikku-uutisia, p.f.
5.    Kaunista pyhää (syyskokous).
6.-8.      Taidegraafikko Anna Arminen.
9.          Exlibrismeetingin kutsu. Pikku-uutisia
10.-11.  Pekka Heikkilän heraldiikkaa, osa 4.
12.-16.  Exlibris Viburgiana J. Lankinen.
17.        Emali ja taide, osana exlibris (Aino Strandén-Sorvisto).
18.-20. Stockmann (lainakirjasto ja suku).
21.        Kuvittanut Erkki Tanttu -kirja. Amadeo Modigliani (Priit Vaher).
22.-23,  Simo Hannula 1932-2016, kirj. Luc Van den Briele.
24.-25.  Merkillisiä maanpuolustajia: Pentti Partanen.
26.-28.  Psykiatrin exlibrisoivalluksia, Harry Sprenger, kirj. Manfred Neuroiter.
28.        Kirjailijan signeeraus: Musa Silver. Kesäretki Vilnaan.
29.        Nuoren Voiman 3/1932 exlibrispalsta, 1-osa.
30.-31.  Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Renesanssi-ihmisiä.
32.-33.  Narrin nauru. 13. Jamboree, Puolan Malbork. Summary.
34.        Toimintatapahtumat. Hallitus.
35.        Teemamaa: Belgia.
36.        Yhteispainatusexlibriksiä.

SUMMARY

1.  4 joint printed ex-libris by Sakari Kinnunen´s kids.

2.  Identification request of unknown bookplates.

3.  Leader:  You never have too many friends.

4.  Membership info, petty news, p.f.

5.  Nice holiday (autumn meeting).

6.-8.   Graphic artist Anna Arminen.

9.         Invitation to Ex-libris meeting. Petty news.

10.-11. Pekka Heikkilä’s heraldic arms, part 4.

12.-16. Exlibris Viburgiana, Juha Lankinen.

17.       Email and art, part of which is ex-libris (Aino Strandén-Sorvisto).

18-20. Stockmann (public library and family).

21.      Illustrated Erkki Tanttu -book. Amadeo Modigliani (Priit Vaher).

22.-23.  Simo Hannula 1932-2016, by Luc Van den Briele.

24.-25. Defenders of the country with bookplate: Pentti Partanen.

26.-28. Ex-libris insights of psychiatrist, Harry Sprenger, by Manfred Neureiter.

28.        Author’s signature: Musa Silver. Summer trip to Vilnius.  

29.        The bookplate column in Nuori Voima 3/1932, part 1.

30.-31.  Ex-libris auction. Iiris’ column. Renaissance people.

32.-33.  The laugh of a clown. The 13th Jamboree, Malbork, Poland. Summary.

34.         Events. Board

35.         Belgium, the theme country this time.

36.         Bookplates from the joint printing.

Nro 96 - 4/2016

NUMERO 96 - 4/2016

Lehden 4/2016 postitustalkoot ja pikkujoulu pidettiin torstaina 1.12. - Ilmestymispäivä oli keskiviikko 7.12.

Yhdistys on perustettu 16.11.1992. Nyt alkaneen 25 v. -juhlavuoden kunniaksi 32-sivuinen lehtemme saa tästä numerosta alkaen joka numeroon 4-8 lisäsivua kiitokseksi kaikille. Yhdistystä ei ole, jos ei ole jäsenistöä!

Sisältö

1. FISAE:n kongressin palkitsemat exlibrikset (3)
2. Tunnetko, tiedätkö?
3. Pääkirjoitus: Kiitokset jäsenistölle
4. Jäsentietoja, pikku-uutisia.
5.-7. Tapani Ruokanen: Exlibristen symboliikkaa
8. Italian exlibriskokous, Helmiriitan näyttely, exlibristeemat dioina
9. Ruotsin Ritarihuone Tukholmassa
10.-11. Pekka Heikkilän heraldiikkaa, osa 3.
12.-13. Tarja Senne, taiteilija, kuvittaja
14.-15. Exlibrismatka alkoi Moskovasta
16.-17. Venäjällä on hyvä exlibrismuseo
18-19. Exlibristit kokoontuivat Vologdaan
20.-21. FISAE:n 36. kongressin päätölset, pääsihteerin vaihdos
22. Piipahdus Pietarissa.
23. Yhteispainatus. Vainon merkki.
24.-29. Toivo V. Narva, Leo Nousiainen
30. Saksan exlibriskokous, pikku-uutisia.
31. Syksy on kirjamessujen kulta-aikaa.
32. Kirjailijan signeeraus: Hilja Valtonen. Japanin allakka.
33. Nuoren Voiman 2/1932 exlibrispalsta.
34.-35. Exlibrishuutokauppa. Iiriksen kolumni: Renesanssi-ihmisiä.
36.-37. Narrin nauru. Kesäretki Vilnaan. Summary.
38. Toimintatapahtumat. Hallitus.
39. Teemamaana Venäjä.
40. FISAE:n kongressissa kunniakirjalla palkitut exlibrikset.

Summary

1. The bookplates rewarded by FISAE Congress (3). 
2. Identification request of unknown bookplates.
3. Leader:  Thanks to our members.
4. Membership info, petty news. 
5.-7. Tapani Ruokanen: Symbolism in bookplates.
8. The Italian Ex-Libris meeting. Helmiriitta’s exhibition, Ex-libris themes in slides. 
9. The Swedish Knights Hall in Stockholm. 
10.-11. Pekka Heikkilä’s heraldic arms, part 3.
12.-13. Tarja Senne, artist, illustrator. 
14.-15. The trip to Vologda started in Moscow. 
16.-17. There is an elegant Ex-Libris Museum in Russia.
18.-19. The bookplate enthusiasts gathered at Vologda.
20.-21. The closing of the FISAE’s 36th Congress, change of the General Secretary. 
22. Stop-over in St.Petersburg. 
23. Joint printing. Vaino’s bookplate.
24.-29. Toivo V. Narva, Leo Nousiainen.  
30. The German Ex-Libris Meeting, petty news.
31. Autumn, the golden time for book fairs.
32. Author’s signature: Hilja Valtonen. The Japanese calender.
33. The ex-libris column in Nuori Voima 2/1932.
34.-35. Ex-Libris auction. Iiris’ column: People living in the Renaissance age.
36.-37. Tha laugh of a clown. Summer trip to Vilnius. Summary.
38. Events. The Board.
39. The theme this time: Russia.
40. The bookplates that were awarded Honorarable Mentions during FISAE’s Congress.

Mustavalkonumerot 1-20

Jäljellä olevat mustavalkonumerot maksavat 1 €/kpl.

Numerot 1-20 ovat A5-koossa lukuunottamatta numeroa 4, joka on vain yhden arkin moniste. Numerossa 1 on neljä sivua, numeroon 20 tuli jo 52 sivua, muissa sivumäärä on jotain siltä väliltä pääasiassa niin, että sisällön määrä on numerottain kasvava.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 1 - 26.11.1992
Nro 2 - 1/1993
Nro 3 - 3 1993
Nro 4 - 3/1993
Nro 5 - 5 1993
Nro 6 - 1/1994
Nro 7 - 3 1994
Nro 8 - 4 1994
Nro 9 - 1/1995
Nro 10 - 2/1995
Nro 11 - 3/1995
Nro 12 - 4/1995
Nro 13 - 1/1996
Nro 14 - 2/1996
Nro 15 - 4/1996
Nro 16 - 4/1996
Nro 17 - 1/1997
Nro 18 - 2/1997
Nro 19 - 3/1997
Nro 20 - 4/1997

Mustavalkonumerot 21-64

Numerosta 21 alkaen koko on A4 ja päälikansissa värit. Sivuja oli 28 ja seuraavista numerosta alkaen sivumäärä ollut 32 (numerossa 79 oli 36 sivua). Muutamissa on ollut keskiaukeaman liite. Lehden numeroista on vasta pieni osa loppuunmyytyjä, joten vielä pystyy keräämään lähes täydellistä kokoelmaa.

Jäljellä olevat numerot maksavat 1 €/kpl. Kansien skannaus on kesken.

Korkean ikänsä vuoksi harrastuksesta luopuneet jäsenet ja perikunnat ovat lahjoittaneet lehtiä takaisin arkistoomme ja niitä on käytetty loppuunmyytyjen numeroiden jättämien aukkojen täydennyksiin. Näissä kappaleissa ei välttämättä enää ole tallella lehdissä mahdollisesti olleita exlibriksiä, jotka aikaisempi omistaja on irrottanut ja siirtänyt omaan kokoelmaansa.

Nro 21 - 1/1998
Nro 22- 2/1998
Nro 23 - 3/1998
Nro 24 - 4/1998
Nro 25 - 1/1999
Nro 26 - 2/1999
Nro 27 - 3/1999
Nro 28 - 4/1999
Nro 29 - 1/2000
Nro 30 - 2/2000
Nro 31 . 3/2000
Nro 32 - 4/2000
Nro 33 - 1/2001
Nro 34 - 2/2001
Nro 35 - 3/2001
Nro 36 - 4/2001
Nro 37 - 1/2002
Nro 38 - 2/2002
Nro 39 - 3/2002
Nro 40 - 4/2002
Nro 41 - 1/2003
Nro 42 - 2/2003
Nro 43 - 3/2003
Nro 44 - 4/2003
Nro 45 - 1/2004
Nro 46 - 2/2004
Nro 47 - 3/2004
Nro 48 - 4/2004
Nro 49 - 1/2005
Nro 50 - 2/2005
Nro 51 - 3/2005
Nro 52 - 4/2005
Nro 53 - 1/2006
Nro 54 - 2/2006
Nro 55 - 3/2006
Nro 56 - 4/2006
Nro 57 - 1/2007
Nro 58 - 2/2007
Nro 59 - 3/2007
Nro 60 - 4/2007